Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Αναγεννητικές τεχνικές οστού

Τι προκαλεί την απώλεια οστού

  • Τραυματικές εξαγωγές δοντιών
  • κατάγματα από ατυχήματα
  • αποτέλεσμα περιοδοντικής νόσου
  • χρήση κινητών προσθετικών εργασιών (ολική ή μερική οδοντοστοιχία)
  • Μακροχρόνια νωδή περιοχή

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΣΤΟΥ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Η τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος απαιτείται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει επαρκής όγκος οστού για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων με το δεδομένο ότι χρειάζονται 3 χιλιοστά οστού  μπροστά και πίσω από τα εμφυτεύματα σας τουλάχιστον .

Για παράδειγμα, εάν το εμφύτευμά σας έχει διάμετρο 4mm, θα χρειαστείτε (3 + 3 + 4) ή συνολικά 10 mm οστικής μάζας. Με την προσθήκη του οστικού μοσχεύματος, εξασφαλίζεται η μακροζωία και η σταθερότητα του οδοντικού εμφυτεύματός σας.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΝΑΘΟΥ
Όταν η γνάθος έχει ικανοποιητικό ύψος αλλά είναι λεπτή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει τοποθέτηση εμφυτεύματος, άρα πρέπει να παχύνουμε την ατροφική γνάθο.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΣΤΟΥ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΝΑΘΟΥ
Η γνάθος έχει ικανοποιητικό πλάτος αλλά υπολείπεται  σε ύψος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει τοποθέτηση εμφυτεύματος.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
Έλλειμμα και στις δύο διαστάσεις και κατά ύψος και κατά πλάτος

ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ
Τα ιγμόρεια είναι αεροφόροι χώροι που βρίσκονται σε παρακείμενα από την μύτη οστά και έχουν επικοινωνία μαζί της μέσω των ρινικών πόρων.

Η ανύψωση ιγμορείου είναι χειρουργική επέμβαση , η οποία εκτελείται από χειρουργό οδοντίατρο με σκοπό την ανάπλαση του οστού της άνω γνάθου όταν υπάρχει έλλειψη επαρκούς ποσότητας οστού με απώτερο σκοπό την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι: η κλειστή και η ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου.

Η κλειστή ανύψωση γίνεται όταν υπάρχει αρκετή ποσότητα οστού και υπολείπεται μόλις λίγα χιλιοστά. Συνοδεύεται από ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτεύματος.

Η ανοιχτή ανύψωση γίνεται όταν το οστό είναι αρκετά λεπτό, μπορεί να συνοδεύεται με ταυτόχρονη τοποθέτηση του εμφυτεύματος αν είναι το πάχος του οστού άνω των 4 χιλιοστών και έτσι προσδίδεται ικανοποιητική αρχική σταθερότητα στο εμφύτευμα.

Κάθε μέθοδος έχει την ένδειξη και αντένδειξη της. Οπωσδήποτε προηγείται ακτινολογικός έλεγχος (αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης CB-CT).

Σχετικά με τη διαδικασία

Υπάρχουν πολλοί τύποι οστικού μοσχεύματος .Τα βιοϋλικά που προέρχονται από ανθρώπινο δότη και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά σε εκείνα που προέρχονται από το σώμα σας γνωστά ως αυτομοσχεύματα και υπάρχουν επίσης τα αλλομοσχεύματα τα οποία λαμβάνονται από ανθρώπινο δότη. Τα μοσχεύματα κατασκευάζονται με ειδική διαδικασία όπου τα κοκκοποιημένα βιοϋλικά εξελίσσονται  για να λειτουργήσουν ως νέο οστό.

Μία άλλη κατηγορία αφορά στα ετερομοσχεύματα τα οποία λαμβάνονται από βοοειδή ή από παράγωγα φωσφορικού ασβεστίου από κοράλλια.

Το οστικό μόσχευμα δρα σαν ικρίωμα όπου αφού σχηματισθεί δίκτυο αιμάτωσης, σχηματίζεται νέο οστό (new bone)

Η χρήση οστικών βιοϋλικών έχει τεκμηριωθεί σε κλινικές δοκιμές και έχει εξαιρετική καταγραφή ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΗΨΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ

Οι περιοχές λήψης αυτομοσχεύματος είναι  η έξω λοξή γραμμή στην κάτω γνάθο ενδοστοματικά, το πηγούνι που δεν προτιμάται λόγω των προβλημάτων που προκαλεί και εξωστοματικά είναι το ισχίο, κρανίο κ.α

Προσπαθούμε με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων να συλλέγουμε όσο κοντά στην περιοχή που εργαζόμαστε.

Το σίγουρο είναι, και γι’ αυτό προτιμάται από εμάς, ότι το πιο ασφαλές είναι η αυτομόσχευμα. Έχει όμως το desavantaje δεύτερου τραύματος στην λήπτρια περιοχή.