Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Απονεύρωση

απονεύρωσηΑπονεύρωση είναι η διαδικασία αφαίρεσης του μολυσμένου νεύρου και των αγγείων απ’ το εσωτερικό του δοντιού (τον πολφό), μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας διατήρησης του δοντιού στο φραγμό. Αφού αφαιρεθούν το νεύρο και τα αγγεία, ο χώρος που μένει κενός (οι ριζικοί σωλήνες) καθαρίζεται και απολυμαίνεται και εμφράσσεται ερμητικά. Μια απονεύρωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε 1 έως 3 συνεδρίες.

Όταν ο πολφός μολυνθεί ή τραυματιστεί και αδυνατεί να αυτοεπιδιορθωθεί, πεθαίνει. Οι πιο συχνές αιτίες πολφικής νέκρωσης είναι το κάταγμα και η βαθειά τερηδόνα, τα οποία οδηγούν σε εισβολή των μικροβίων στον πολφό. Έτσι προκαλείται μόλυνση μέσα στο δόντι που αν μείνει αθεράπευτη οδηγεί σε δημιουργία φλεγμονής στο ακρορρίζιο. Αυτή η φλεγμονή σχηματίζει ένα απόστημα το οποίο σιγά-σιγά καταστρέφει το οστό γύρω απ΄ το ακρορρίζιο. Επίσης μπορεί τα μικρόβια απ΄ τον πολφό να εισέλθουν στη γενική κυκλοφορία του αίματος και να προκληθεί σοβαρή βακτηριακή μικροβιαιμία, που ίσως χρειαστεί και νοσοκομειακή φροντίδα. Γι΄ αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητη η απονεύρωση του υπεύθυνου δοντιού.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην εξάλειψη του μικροβιακού παράγοντα μέσω του χημικομηχανικού καθαρισμού των ριζικών σωλήνων, ο οποίος εκτελείται με προσοχή, υπομονή, επιμονή και φυσικά με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα που προστατεύει τον ασθενή, διευκολύνει το γιατρό και συμβάλλει στην εξασφάλιση αποστειρωμένου πεδίου εργασίας.

Με τη χρήση: μηχανοκινούμενων εργαλείων διεύρυνσης των ριζικών σωλήνων (profile, protaper), σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων (ψηφιακή ακτινογραφία), μέσων οπτικής παρατήρησης (μεγενθυτικά γυαλία loupes συνδυαζόμενα με εξωτερική πηγή φωτός), ηλεκτρονικού εντοπιστή ακρορριζικής στένωσης, τεχνικών θερμοπλαστικοποημένης γουταπέρκας (system B, Obtura) είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα το δόντι στο φραγμό.Στοχεύουμε στην τέλεια κατά μήκος και κατά πλάτος έμφραξης των ριζικών σωλήνων καθώς και στην ερμητική απόφραξη του ακρορριζίου.

Αφήστε μια απάντηση