Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Τι είναι το PRF;

Τι είναι το PRFTα αιμοπετάλια μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιοδοντική αναγέννηση καθώς αποτελούν «αποθήκες» αυξητικών παραγόντων και κυτοκινών, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την αναγέννηση του οστού και την ωρίμανση του μαλακού ιστού.

Πρόσφατες έρευνες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη θεραπευτικών εναλλακτικών που είναι εύκολο να παρασκευαστούν, μη τοξικά ή βιοσυμβατά σε ζωντανούς ιστούς και που μπορεί να οδηγήσουν στην τοπική απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων επιταχύνοντας την επούλωση σκληρών και μαλακών ιστών.

Το PRF είναι ένα φυσικό βιολογικό υλικό που παρασκευάζεται από μια συλλογή αίματος χωρίς αντιπηκτική αγωγή, χωρίς τεχνητή βιοχημική τροποποίηση και επιτρέπει τη λήψη μεμβρανών ινώδους εμπλουτισμένων με αιμοπετάλια και αυξητικούς παράγοντες (A-PRF).

Το PRF επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης και βελτιστοποιεί επίσης τα αποτελέσματα οστικής μεταμόσχευσης. Είναι ικανό να παράγει τόσο μαλακό ιστό όσο και οστό χρησιμοποιούμενο  σε συνδυασμό είτε με ένα υποκατάστατο οστού είτε μόνο του . Η διαδικασία PRF είναι μια απλή διαδικασία που ξεκινά με την λήψη αίματος του ασθενούς και την τοποθέτησή του σε μια φυγόκεντρο για 8 λεπτά χωρίς την προσθήκη αντιπηκτικού. Οι πρωτεΐνες του πλάσματος μέσα σε λίγα λεπτά με την ειδικά αυτοματοποιημένη φυγόκεντρο συγκεντρώνονται και έπειτα συμπυκνώνονται σε εξαιρετικά αυξημένες συγκεντρώσεις Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φυγοκέντρησης, το αίμα συσσωματώνεται και διαχωρίζεται σε τρία ξεχωριστά στρώματα. Αφού διαχωριστεί από τον θρόμβο, μπορεί να συμπιεστεί σε μεμβράνη.

Οι αυξητικοί παράγοντες του πλάσματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα χειρουργικών διαδικασιών στο στόμα και με ασφάλεια διότι το πλάσμα είναι αυτόλογο, δηλαδή προκύπτει από το αίμα του ίδιου του ασθενούς.

  • Ανάπλαση οστού και ούλων μετά από εξαγωγές δοντιών, αφαίρεση κύστεων, ακροριζεκτομές, τραύματα κλπ
  • Δημιουργία νέου οστού για ασφαλή τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων , πριν, κατά την διάρκεια ή και μετά (I-PRF με χρήση οστικών μοσχευμάτων)

Πώς λειτουργεί η διαδικασία PRF;

 Πραγματοποιούμε όλη τη διαδικασία στο ιατρείο μας. Συλλέγουμε ένα μικρό δείγμα αίματος από τον ασθενή και στη συνέχεια το φυγοκεντρούμε για 3 λεπτά . Αφού αναμίξουμε το βιολογικό υλικό ( I-PRF) που προκύπτει με μια μικρή ποσότητα του οστού ενός ασθενούς προκύπτει μία σχεδόν κολλώδης μάζα εύκολή στην διαχείριση (sticky bone) με το οποίο συμπληρώνουμε το τυχόν έλλειμμα. Τα υπόλοιπα φιαλίδια αίματος που θα φυγοκεντρηθούν για 8 λεπτά , τοποθετούνται σε ειδική «πρέσα» απ’ όπου θα προκύψουν μαλακές μεμβράνες οι οποίες τοποθετούνται, καλύπτουν το μόσχευμα και προάγουν την επούλωση.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία PRF

Πόσο γρήγορα θεραπεύονται οι ασθενείς με PRF;

Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση του PRF μειώνει τον χρόνο επούλωσης τουλάχιστον κατά το ήμισυ. Για παράδειγμα, ένας χώρος εκχύλισης που μπορεί να χρειαζόταν δύο ή τρεις εβδομάδες για να θεραπευτεί χωρίς PRF θα δείξει την ίδια θεραπευτική πρόοδο μέσα σε μια εβδομάδα όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη διαδικασία.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ A – PRF:

  • Εύκολη, γρήγορη διαδικασία
  • Χρησιμοποιεί μόνο το ίδιο το αίμα του ασθενή, εξαλείφοντας την πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών
  • Αυξάνει την ταχύτητα επούλωσης
  • Αυξάνει την επιτυχία των οδοντικών εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων
  • Μειώνει τον πόνο και τις λοιμώξεις
  • Μειώνει στο ελάχιστο την ανάγκη χρήσης ακριβών βιοϋλικών