Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Ακτινοβολία και Οδοντιατρική Ακτινογραφία

Από Πού Προέρχεται η Ακτινοβολία;

Συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, καθώς μας περιβάλλει ένα μεγάλο σύνολο, φυσικών και τεχνητών πηγών.

Στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε η ακτινοβολία προέρχεται από το έδαφος και την ατμόσφαιρα, Ειδικότερα, τα πετρώματα, το νερό και ο αέρας περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά στοιχεία, όπως είναι το κάλιο, το ράδιο, το ουράνιο και το ραδόνιο.

Το ραδόνιο αποτελεί παγκοσμίως την πιο σημαντική έκθεση του πληθυσμού σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

 

Πόσο Συχνά Μπορεί να Κάνει Κάποιος Ακτινογραφία Δοντιών;

Δεν υπάρχει όριο αρκεί να είναι διαγνωστικά χρήσιμες. Οι ακτινογραφίες δοντιών πραγματοποιούνται όταν ο οδοντίατρος κρίνει πως είναι χρήσιμες για τη διάγνωση και εφόσον αξιολογήσει το ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό του ασθενούς.

 

Σε Περίπτωση Εγκυμοσύνης, Μπορώ να Κάνω Ακτινογραφία Δοντιών;

Ναι.  Το κύημα βρίσκεται σε απόσταση από τη κύρια δέσμη ακτινοβόλησης που είναι η στοματική κοιλότητα, και η σκεδαζόμενη ακτινοβολία η οποία φτάνει στη περιοχή της κοιλιάς είναι σχεδόν μηδενική. Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά την πραγματοποίηση της ακτινογραφίας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η συνεννόηση μεταξύ οδοντιάτρου, γυναικολόγου και ασθενή για την τελική απόφαση. Επίσης, οι οδοντιατρικές ακτινογραφίες δεν  έχουν απολύτως καμία επίδραση σε γυναίκες που σκοπεύουν να μείνουν έγκυες ή σε μητέρες που θηλάζουν.

 

Γιατί μου Ζητήθηκε να Κάνω Οδοντιατρική  Αξονική  Τομογραφία;

Η εξέταση αυτή είναι πολύ χρήσιμη σε πολλούς τομείς της οδοντιατρικής, ιδιαίτερα για την προεγχειρητική αξιολόγηση του οστού για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, αλλά και για έγκλειστα δόντια, κύστες, κατάγματα και πολύπλοκα ενδοδοντικά προβλήματα. Οι συνηθισμένες οδοντιατρικές ακτινογραφίες είναι δισδιάστατες εικόνες, οι οποίες δεν μπορούν να απεικονίσουν την 3η διάσταση των δοντιών και των γνάθων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την ορθή διάγνωση.

 

Το Ποσό της Ακτινοβολίας Χ από μια Οδοντιατρική Τομογραφία είναι Ανησυχητικό;

Όχι. Η δόση ακτινοβολίας είναι δεκάδες φορές μικρότερη από τη δόση της κλασσικής ιατρικής αξονικής τομογραφίας, η οποία είναι και η μοναδική εναλλακτική επιλογή για την απεικόνιση της 3ης διάστασης στην γναθοπροσωπική περιοχή.

 

Τι Διαφορά Έχουν οι Ψηφιακές Ακτινογραφίες, Ισχύει οτι δεν Έχουν Καθόλου Ακτινοβολία Χ;

Οι ψηφιακές ακτινογραφίες χρησιμοποιούν ακτινοβολία Χ αλλά η δόση μειώνεται έως και 90% σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών έναντι των συμβατικών ακτινογραφιών είναι η άμεση απεικόνιση και περαιτέρω επεξεργασία της εικόνας, και η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής (e-mail) και αρχειοθέτησης της.

 

Μετά την Ακτινογράφηση, Παραμένει Ακτινοβολία στον Χώρο;

Όχι. Οι ακτίνες Χ παράγονται κατά τη λήψη, η οποία διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, επομένως μετά την εξέταση δεν παραμένει ακτινοβολία.

 

Μπορώ να Παραμείνω Κοντά σε Άτομα Αφού Έχω Υποβληθεί σε Ακτινογραφία;

Το άτομο που υποβάλλεται σε ακτινολογική εξέταση δεν γίνεται το ίδιο ραδιενεργό και δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Επίσης, η ακτινοβολία δεν παραμένει, ούτε συσσωρεύεται στον οργανισμό. Η ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης (κλάσματα δευτερολέπτου έως λίγα δευτερόλεπτα) διαπερνά τον οργανισμό. Μέρος αυτής απορροφάται από τους ιστούς και η υπόλοιπη που διαπερνά το σώμα εξασθενεί στον αέρα ή σταματά στους θωρακισμένους τοίχους του θαλάμου εξέτασης.

 

Πόση Ακτινοβολία Χ θα Λάβω από τις Ακτινογραφίες Δοντιών;

Πάρα πολύ λίγη σε σχέση με αυτή που δεχόμαστε από άλλες πηγές και από το περιβάλλον. Καθημερινά, είμαστε εκτεθειμένοι σε ακτινοβολία Χ από διάφορες πηγές, όπως το ραδόνιο, τα αεροπορικά ταξίδια και η κοσμική ακτινοβολία.

Οι Δόσεις Ακτινοβολίας των Ακτινογραφιών Κατά Μέσο Όρο:
  • Οπισθοφατνιακή ακτινογραφία= 0,25 μSv
  • Κεφαλομετρική ακτινογραφία= 5 μSv
  • Πανοραμική ακτινογραφία= 10 μSv
  • Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία= 84-212 μSv
  • Ακτινογραφία θώρακος= 40 μSv
  • Αξονική τομογραφία θώρακος= 9000 μSv
  • Περιβάλλοντος (στη διάρκεια ενός έτους)= 4500 μSv

 

Δόσεις Ακτινοβολίας

Το ραδόνιο είναι αέριο που εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά και στο οποίο αποδίδεται το μεγαλύτερο μέρος ετήσιας δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο οργανισμός μας.

Η επιφάνεια της γης δέχεται συνεχώς και κοσμική ακτινοβολία, η οποία προέρχεται από ουράνια σώματα, όπως ο ήλιος.

Στην Ελλάδα, η μέση ετήσια ενεργός δόση που δέχεται ένας κάτοικος είναι 4500  μSv ακτινοβολίας ανά άτομο, 2700 μSv από φυσικές πηγές ακτινοβολίας και 1800 μSv από τις διαγνωστικές ιατρικές πρακτικές.

Οι ακτίνες Χ που χρησιμοποιούνται σε ιατρικές ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις δεν σχετίζονται με την ακτινοβολία γ που εκπέμπεται από τους ασταθείς πυρήνες ατόμων (ραδιενέργεια).

 

Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν ληφθεί από την Ψηφιακή Ακτινοδιαγνωστική Στόματος, του κ. Νίκου Μακρή.