Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Άνω Γνάθος

Οι επένθετες οδοντοστοιχίες, που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, αποτελούν μία αξιόπιστη εναλλακτική λύση, με πολλά πλεονεκτήματα, απέναντι στα προβλήματα συγκράτησης και σταθερότητας των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, συγκριτικά με τις συμβατικές οδοντοστοιχίες είναι ψυχολογικά, λειτουργικά και βιολογικά, όπως βελτιωμένη σταθερότητα και συγκράτηση, αυξημένη μασητική ικανότητα, καλύτερη αισθητική αντίληψη και μειωμένη οστική απορρόφηση της φατνιακής ακρολοφίας. Eίναι ιδανική λύση θεραπείας ολικά νωδών ασθενών, με εκτεταμένα ελλείμματα μαλακών και σκληρών ιστών, στους οποίους πρέπει να αποκατασταθούν εκτός από τις μύλες των δοντιών και οι δομές του στόματος από τις απώλειες των ιστών. Για να πραγματοποιηθεί τεχνικά μια επιεμφυτευματικά στηριζόμενη επένθετη οδοντοστοιχία, προτείνονται πολλά σχεδιαστικά μοντέλα, μέθοδοι, λύσεις και πολυάριθμα υλικά.

Η στήριξη στις ολικές επί εμφυτευμάτων επένθετες οδοντοστοιχίες, προέρχεται κυρίως από τον βλεννογόνο, ενώ τα εμφυτεύματα συμβάλλουν στην συγκράτηση της οδοντοστοιχίας και λιγότερο στην στήριξή της.

 

 

Ενδείξεις-πλεονεκτήματα

  1. Η ανάγκη για βελτίωση της συγκράτησης σε πολύ απορροφημένες ακρολοφίες αλλά και οι δύσκολες διαγναθικές σχέσεις όπου η επιλογή ακίνητων επιεμφυτευματικών εργασιών θα οδηγούσε είτε στην ανάπτυξη υπερβολικών και ενίοτε καταστροφικών προβόλων (τάξη ΙΙ) είτε στη δυσκολία διευθέτησης και αντιστοιχίας του οδοντικού τόξου με τα υποκείμενα εμφυτεύματα (τάξη ΙΙΙ).
  2. Η ανάγκη αποκατάστασης της αισθητικής του κάτω τριτημορίου του προσώπου και στήριξης του κάτω χείλους σε περιπτώσεις απώλειας των δοντιών και ακραίας οστικής απορρόφησης των γνάθων
  3. Η απλοποίηση της στοματικής υγιεινής (έναντι άλλων πολυπλοκότερων κατασκευών) σε ασθενείς με συστηματικά νοσήματα που περιορίζουν της κινητικότητα όπως η οστεοαρθρίτιδα, η νόσος του Parkinson και οι εστιακές νευρολογικές διαταραχές από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ιδιαίτερα στους πάσχοντες από ανοϊκά σύνδρομα, η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θα πρέπει να γίνεται στο κατώφλι της νόσου, όταν δηλαδή ο ασθενής διατηρεί ακόμα επικοινωνιακές δεξιότητες και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η παρουσία φροντιστή στα επερχόμενα στάδια επιδείνωσης της νόσου.
  4. Η μικρότερη χειρουργική επέμβαση σε διάρκεια και έκταση χειρουργικού πεδίου, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στους ηλικιωμένους ασθενείς.

 

 

 

Αντενδείξεις

Οι κυριότερες αντενδείξεις απορρέουν από τα χαρακτηριστικά της πληθυσμιακής υπό-ομάδας στην οποίαν απευθύνεται η μέθοδος, δηλαδή την τρίτη ηλικία. Ως εκ τούτου, ανατομικοί περιορισμοί (εξαιρετικά απορροφημένη ακρολοφία) και ιδιαίτερα ιατρικά προβλήματα (νοσολογία και φαρμακευτική αγωγή που εμπλέκονται στην χειρουργική διαδικασία αλλά και στην έκβαση της οστεοενσωμάτωσης) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Περιττό να αναλυθεί εκ νέου η αναγκαιότητα της αξονικής τομογραφίας, του λεπτομερούς και ουσιαστικού ιατρικού ιστορικού αλλά και της συγκατάθεσης του ασθενή στις όποιες επεμβατικές μας προθέσεις.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επένθετων οδοντοστοιχιών.

 

  • Επένθετη οδοντοστοιχία με locators

Πρόκειται για οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο η οποία στηρίζεται επάνω σε δύο locators/συνδέσμους εμφυτευμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Επένθετη οδοντοστοιχία με σφαιρικούς συνδέσμους/ball attachment

Η στήριξη της συγκεκριμένης επένθετης οδοντοστοιχίας επιτυγχάνεται με την χρήση σφαιρικών συνδέσμων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Επένθετη οδοντοστοιχία με δοκό συγκράτησης

Η στήριξη επιτυγχάνεται χάρη σε μια μεταλλική δοκό συγκράτησης η οποία ενώνει ουσιαστικά όλα τα εμφυτεύματα μεταξύ τους, όπως ακριβώς στη φωτογραφία.

 

 

 

 

 

 

 

  •            Επένθετη οδοντοστοιχία με δοκό Dolder

Πρόκειται για μια προκατασκευασμένη δοκό που έχει όμως την ίδια χρήση με την απλή, ενώνει τα εμφυτεύματα μεταξύ τους και κουμπώνει στις κατάλληλες υποδοχές της οδοντοστοιχίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Υβριδική Γέφυρα

Μία άλλη εναλλακτική λύση για την αποκατάσταση της ολικής νωδότητας είναι η υβριδική οδοντοστοιχία (hybrid), όπου χρησιμοποιούνται εμφυτεύματα για να σταθεροποιήσουν μία ολική οδοντοστοιχία.

Πρόκειται για προσθετική αποκατάσταση, που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή, μπορεί όμως από τον οδοντίατρο. Αυτή συνήθως στηρίζεται σε 4 τουλάχιστον εμφυτεύματα για την άνω γνάθο.

 

 

 

 

 

 

 

  • Μπάρα με ολική οδοντοστοιχία

Πρόκειται για ολική οδοντοστοιχία στηριζόμενη σε μεγαλύτερη δοκό, με περισσότερα από δύο εμφυτεύματα.