Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Blog

Απονεύρωση

Απονεύρωση είναι η διαδικασία αφαίρεσης του μολυσμένου νεύρου και των αγγείων απ’ το εσωτερικό του δοντιού (τον πολφό), μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας διατήρησης του δοντιού στο φραγμό. Αφού αφαιρεθούν το νεύρο και τα αγγεία, ο χώρος που μένει κενός (οι ριζικοί σωλήνες) καθαρίζεται και απολυμαίνεται και εμφράσσεται ερμητικά. Μια απονεύρωση μπορεί να ολοκληρωθεί σε […]