Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Αποκατάσταση φραγμού βρυγμομάνους ασθενούς με αύξηση κάθετης διάστασης με τοποθέτηση εμφυτευμάτων οπίσθιας ζώνης και κεραμικές αποκαταστάσεις