Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Ολική αποκατάσταση άνω γνάθου με μεταλλοκεραμικές στεφάνες