Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Εμφύτευση σε Ολική Νωδότητα

Η υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων με τη χρήση ειδικού χειρουργικού νάρθηκα, ο οποίος κατασκευάζεται ψηφιακά και εκτυπώνεται σε εκτυπωτές 3D.

Αρχικά, θα γίνει λήψη ψηφιακών αποτυπωμάτων του ασθενή και έπειτα θα ζητηθεί αξονική τομογραφία (CBCT), στο εξειδικευμένο λογισμικό της 3shape συνδυάζονται και προχωρούμε στη μελέτη.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα με τα δεδομένα της τομογραφίας να αναπαραστήσει σε τρεις διαστάσεις το οστό της άνω και κάτω γνάθου.

Στο λογισμικό περιέχονται βιβλιοθήκες εμφυτευμάτων με τη βοήθεια των οποίων ο χειρουργός μπορεί το τρισδιάστατο μοντέλο του εμφυτεύματος που χρησιμοποιεί να το τοποθετήσει στην τρισδιάστατη αναπαράσταση του οστού της γνάθου, καθορίζοντας την επιθυμητή κλίση και βάθος τοποθέτησης. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζονται με ακρίβεια οι θέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων.

 

 

 

 

Αφού ολοκληρωθεί ο καθορισμός του σχεδίου θεραπείας και οι θέσεις τοποθέτησης εμφυτευμάτων, αποστέλλονται τα δεδομένα μέσω του διαδικτύου από το λογισμικό στον 3D εκτυπωτή του ιατρείου μας (πρόκειται για μια διαδικασία αποκλειστικά in house) και με βάση αυτά τα δεδομένα κατασκευάζονται εξατομικευμένοι χειρουργικοί νάρθηκες.

 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο περιστατικό προχωρήσαμε σε σχεδιασμό και εκτύπωση δύο διαφορετικών χειρουργικών ναρθήκων καθότι πρόκειται για ασθενή με ολική νωδότητα. Έγινε λήψη ψηφιακού αποτυπώματος με και χωρίς την ολική οδοντοστοιχία του ασθενή και κατασκευάστηκαν δύο διαφορετικοί αλλά αλληλοσυμπληρούμενοι χειρουργικοί νάρθηκες. Ο ένας εξυπηρετεί την τοποθέτηση fixation pins, δηλαδή καρφίδων σταθεροποίησης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την συγκράτηση του κύριου χειρουργικού νάρθηκα κατά τον τρυπανισμό για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.