Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Ολική Αποκατάσταση Φραγμού σε Βρυγμομανή ασθενή

O βρυγμός ή το σφίξιμο των δοντιών είναι μια παραλειτουργική συνήθεια κατά την οποία ο ασθενής δαγκώνει ή τρίζει με δύναμη τα δόντια του, κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας κάποιες φορές. Παρόλο που μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πάσχει από βρουξισμό, συχνά οι ασθενείς δεν το αντιλαμβάνονται.

 

 

 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο περιστατικού αναγκαστήκαμε να επαναλάβουμε την προσθετική αποκατάσταση έπειτα από δέκα έτη, καθότι η ασθενής δεν φορούσε τον νάρθηκα βρυγμού που της είχε κατασκευασθεί με αποτέλεσμα να φθαρούν σε υπέρτατο βαθμό οι προσθετικές αποκαταστάσεις.

Ο νάρθηκας οδηγεί τα δόντια να κλείσουν στη θέση ανάπαυσης και εξισορροπεί τις πιέσεις τους. Αυτό οδηγεί στη χαλάρωση των μυών και στην άρση των συμπτωμάτων από το στοματογναθικό σύστημα και την άρθρωση.

Παράλληλα, η χρήση του νάρθηκα:

  • προστατεύει τα δόντια από την τριβή,
  • μειώνει την κινητικότητα τους,
  • προστατεύει τις προσθετικές εργασίες από κατάγματα λόγω καταπόνησης.

Ο νάρθηκας βρυγμού, πρέπει να είναι ανένδοτος, από σκληρό ακρυλικό, και να επιτρέπει ελεύθερα τις οριζόντιες και πλάγιες κινήσεις της κάτω γνάθου. Υπάρχουν δύο είδη νάρθηκα, αυτοί που κατασκευάζονται ψηφιακά έπειτα από ψηφιακή λήψη αποτυπωμάτων (με την χρήση ενδοστοματικού scanner) και εκτυπώνονται από 3D printers, και οι κλασσικοί νάρθηκες που κατασκευάζονται στο εργαστήριο έπειτα από λήψη αναλογικών μέτρων.

1 Αρχική Κατάσταση

 

 

 

 

 

 

 

2. Αύξηση Κάθετης Διάστασης

 

 

 

 

 

 

 

3. Τελικό Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

4. Κατάσταση Ασθενούς Έπειτα από Δέκα Έτη χωρίς την Χρήση του Νάρθηκα

 

5. Επανάληψη Προσθετικής Αποκατάστασης- Τελικό Αποτέλεσμα με Νάρθηκα Βρυγμού