Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία / Τομογραφία

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία / ΤομογραφίαΗ ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία χρησιμοποιείται εκτεταμένα για την αρχική απεικόνιση ολόκληρης της στοματογναθοπροσωπικής περιοχής. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνολογία CCD (Charge-Coupled Device, CCD, διάταξη συζευγμένων φορτίων).

Επίσης χρησιμοποιείται για την καταγραφή της εικόνας ειδικός αισθητήρας CCD και η δημιουργία της βασίζεται στο σχηματισμό ηλεκτρικών φορτίων σε κάθε στοιχειώδη μονάδα (pixel) του αισθητήρα.

Γρήγορη διάγνωση – αξιόπιστη και ακριβής
Όπως και με το συμβατικό σύστημα, το σύστημα τοποθέτησης του ασθενούς και ο αυτόματος έλεγχος ακτινοβόλησης παρέχει τη δυνατότητα λήψης ακτινογραφικών εικόνων υψηλής ποιότητας εύκολα και αξιόπιστα. Η ψηφιακή απεικόνιση ελαχιστοποιεί τη δόση της ακτινοβολίας και βελτιστοποιεί την άμεση διάγνωση.

Θέση του ασθενούς
Ένα μηχανοκίνητο σύστημα τοποθέτησης με τρεις δέσμες LASER εξασφαλίζει την κατάλληλη προσαρμογή της θέσης της κεφαλής του ασθενούς σύμφωνα με σταθερές ανατομικές παραμέτρους για maximum ακρίβεια της θέσης ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος  συμμετείχε στο εξαμηνιαίο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Διαγνωστικής Κ Ακτινολογίας Στόματος της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Ακτινοπροστασία, Ακτινοτεχνική, Ακτινοδιαγνωστική με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιχλάκη.