Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Εμφυτεύματα

Τα εμφυτεύματα δοντιών, αποτελούν υποκατάστατα των οδοντικών ριζών, οι οποίες είτε έχουν χαθεί είτε πρόκειται να εξαχθούν στο εγγύς μέλλον. Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από κράματα υψηλής περιεκτικότητας σε τιτάνιο, το οποίο είναι απόλυτα βιοσυμβατό με τον ανθρώπινο οργανισμό και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται για δεκαετίες τόσο στην οδοντιατρική όσο και σε άλλες ιατρικές ειδικότητες.

Το οδοντικό εμφύτευμα μπορεί να επιλεγεί σαν θεραπεία και αισθητική αποκατάσταση για πολλούς λόγους. Μερικοί από αυτούς είναι η απώλεια του δοντιού από διάφορους αιτιολογικούς παράγοντες, όπως η περιοδοντική νόσος, κάποιος τραυματισμός είτε η προχωρημένη ηλικία.

Το εμφύτευμα αποτελείται από την βίδα, που αντικαθιστά την ρίζα του δοντιού που έχει εξαχθεί και βρίσκεται μέσα στο οστό, το abutment το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια των ούλων και αντικαθιστά την μύλη του δοντιού που λείπει, επάνω στη μύλη σταθεροποιείται η προσθετική εργασία.

Σπουδαίο ρόλο παίζει η οστεο-ενσωμάτωση, οδοντιατρικός όρος που περιγράφει την ικανότητα του οστού να ενσωματώσει ένα ξένο σώμα.  Αξιοποιώντας αυτή την ικανότητα του οργανισμού μπορούμε να τοποθετήσουμε τεχνητά δόντια, και να αντικαταστήσουμε τα φυσικά δόντια που έχουν χαθεί.

Τα 3 στάδια τοποθέτησης εμφυτευμάτων:

1ο στάδιο: Τοποθέτηση εμφυτεύματος

2ο στάδιο: Αναμονή 3-4 μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί η οστεο-ενσωμάτωση.

3ο στάδιο: Αποκάλυψη εμφυτεύματος, τοποθέτηση προσθετικού κολοβώματος και προσωρινής στεφάνης.

Η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτεμάτων γίνεται με την χρήση χειρουργικού νάρθηκα για να επιτύχουμε έτσι την τοποθέτηση με απόλυτη ακρίβεια. Ο χειρουργικός νάρθηκας κατασκευάζεται στο ιατρείο μας μέσω ενός εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο συνδυάζει την τρισδιάτατη εικόνα της στοματικής σας κοιλότητας, έπειτα από λήψη ψηφιακού αποτυπώματος, με την αξονική σας τομογραφία. Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται ψηφιακή τοποθέτηση του εμφυτεύματος στην ιδανικότερη θέση και βάση αυτής κατασκευάζεται έπειτα ψηφιακά ένας χειρουργικός νάρθηκας ο οποίος εκτυπώνεται σε 3D εκτυπωτή.

Η άμεση φόρτιση είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος  που χαρίζει στον ασθενή την δυνατότητα αμέσως μετά το χειρουργείο τοποθέτησης εμφυτεύματος να τοποθετηθεί και η μεταβατική εργασία, χωρίς να χρειαστεί να περάσει το διάστημα των 3-4 μηνών για την οστεο-ενσωμάτωση.

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε ανθρώπους, οι οποίοι λόγω των επαγγελματικών, ή κοινωνικών τους υποχρεώσεων δεν τους επιτρέπεται να εμφανίζονται χωρίς δόντια και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται παρακάτω.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η μέθοδος της άμεσης φόρτισης εμφυτευμάτων είναι:

 • Ήδη από την ημέρα εξαγωγής ο ασθενής διαθέτει προσωρινό δόντι
 • Η διατήρηση των μαλακών και σκληρών ιστών (οστό και ούλα) μετά την εξαγωγή και η διαμόρφωση τους κατά τη φάση της επούλωσης
 • Οι τελικές προσθετικές αποκαταστάσεις ολοκληρώνονται σε μια εβδομάδα σε αντίθεση με τις συμβατικές τεχνικές τοποθέτησης εμφυτευμάτων
 • Παρόμοια υψηλά ποσοστά επιτυχίας με τη συμβατική φόρτιση
 • Διαμόρφωση και ευνοϊκή επούλωση των ούλων γύρω από τα εμφυτεύματα
 • Σταθερότερο ύψος ούλων και οστού γύρω από τα εμφυτεύματα σε σχέση με τη συμβατική φόρτιση

Για να γίνει άμεση φόρτιση πρέπει να πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις:

 • Ικανοποιητικός βαθμός σταθερότητας των εμφυτευμάτων
 • Αρμονικές συγκλεισιακές δυνάμεις και λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος
 • Απουσία παθολογικών καταστάσεων όπως βρουξισμός, σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών
 • Προσεκτική αφαίρεση των δοντιών και χειρουργικός καθαρισμός από τις κυστικές αλλοιώσεις
 • Ευνοϊκό ύψος και εύρος του υπολειπόμενου οστού
 • Έλλειψη βεβαρυμμένου ιατρικού ιστορικού