Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Αισθητική οδοντιατρική

Αισθητική οδοντιατρική είναι η ειδικότητα που ασχολείται με την αισθητική βελτίωση της στοματικής κοιλότητας και κατ’επέκταση του προσώπου.

Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός όχι μόνο αποδεκτού αλλά όμορφου και ελκυστικά αισθητικού αποτελέσματος που να ικανοποιεί πλήρως τον ασθενή. Όμως δεν παραμελεί τους λειτουργικούς παράγοντες που ενέχονται σε οποιαδήποτε θεραπευτική και προσθετική αποκατάσταση.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε και τις απλές εμφράξεις Σύνθετης Ρητίνης καθώς και τα ένθετα-επένθετα που κατασκευάζονται στο εργαστήριο και συγκολλώνται στο δόντι από τον οδοντίατρο και διαθέτουν μεγαλύτερη αντοχή, διάρκεια και αισθητική από τις απλές εμφράξεις Σύνθετης Ρητίνης.

 

  1. Λεύκανση
  2. Ανασυστάσεις και όψεις από σύνθετη ρητίνη HFO
  3. Oλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
  4. Ολοκεραμικές στεφάνες και όψεις:          α) Όψεις Πορσελάνης β) Στεφάνες και όψη πορσελάνης
  5. Γαλβανοκεραμικές στεφανές και γέφυρες