Λ. Βουλιαγμένης 224 Αγ. Δημήτριος

210 9739944

Παιδοδοντία

Η ανάγκη πρόληψης ξεκινά από την παιδική ηλικία. Στα πλαίσια της, πραγματοποιείται εξατομικευμένο οδοντιατρικό προληπτικό πρόγραμμα, με εκπαίδευση των παιδιών και ενημέρωση των γονέων στις μεθόδους της στοματικής υγιεινής.

Παιδοδοντία λοιπόν, είναι η εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα για παιδιά.

Περιλαμβάνει μια σειρά προληπτικών ενεργειών, όπως: οδηγίες στοματικής υγιεινής, απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση, προληπτικές εμφράξεις οπών, σχισμών – sealants.

Και μια σειρά επανορθωτικών ενεργειών: εμφράξεις, πολφοτομές, τοποθέτηση ανοξείδωτων στεφανών κ.α.